مدفوع نوار PVC
مدفوع نوار پی وی سی GY-801

مدفوع نوار پی وی سی GY-801

مدفوع - صندلی های پی وی سی، نوار کرومی گاز بلند andbase شکل T پا استراحت، ارتفاع قابل تنظیم.